Tag "Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn"
Tin mới nhận

Mía đường Lam Sơn (LSS) đặt mục tiêu chia cổ tức 7%

Mía đường Lam Sơn (LSS) đặt mục tiêu chia cổ tức 7%

08:00 03/12/2018

(ĐTCK) Ngày 7/12, Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS) sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 - 2019 (từ 1/7/2018 - 30/6/2019). Đại hội được triệu tập trong bối cảnh LSS kinh doanh không khả quan.

Mía đường Lam Sơn (SLS) dự kiến lãi trước thuế niên vụ mới đạt 95 tỷ đồng

Mía đường Lam Sơn (SLS) dự kiến lãi trước thuế niên vụ mới đạt 95 tỷ đồng

08:00 26/11/2018

(ĐTCK) Ngày 7/12, Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (SLS) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nhằm thông qua nhiều nội dung, trong đó có kế họach kinh doanh niên vụ 2018 - 2019 với doanh thu 1.600 tỷ đồng, tăng 17% so với niên vụ trước, lãi trước thuế dự kiến 95 tỷ đồng, tăng 177% so với niên vụ trước. Cổ tức dự kiến tỷ lệ 7%. 
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]