Tag "Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn"
Tin mới nhận

Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC) dự kiến lợi nhuận năm 2019 giảm 17%

Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC) dự kiến lợi nhuận năm 2019 giảm 17%

09:15 25/03/2019

(ĐTCK) Ngày 29/3 tới, Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC) sẽ họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với chỉ tiêu 18.193 tỷ đồng doanh thu, tăng 22%; lợi nhuận trước thuế 273 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2018; tỷ lệ cổ tức 15%. 
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]