Tag "Công nghệ Nhựa Pha Lê"
Tin mới nhận

Nhựa Pha Lê đặt kế hoạch doanh thu năm 2019 tăng 25%

Nhựa Pha Lê đặt kế hoạch doanh thu năm 2019 tăng 25%

11:02 05/04/2019

(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (mã chứng khoán: PLP) tổ chức cuối tuần này sẽ thảo luận kế hoạch doanh thu 650 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 65 tỷ đồng, tăng lần lượt 25% và 9% so với thực hiện năm 2018.

Nhựa Pha Lê (PLP) đau đầu với bài toán tăng trưởng

Nhựa Pha Lê (PLP) đau đầu với bài toán tăng trưởng

10:00 25/02/2019

(ĐTCK) Ngày 19/2/2019, PLP đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% và chào bán cổ phiếu tỷ lệ 1:1 tại mức giá 12.000 đồng/cổ phiếu theo phương án đã được cổ đông thông qua. Nếu thành công, vốn điều lệ của PLP sẽ tăng lên 315 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với cuối năm 2018. Tuy nhiên, bài toán tăng trưởng của PLP là điểm nhà đầu tư cần cân nhắc.
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]