Tag "Chỉnh giá dịch vụ y tế"
Tin mới nhận

Điều chỉnh giá 1.900 dịch vụ y tế

Điều chỉnh giá 1.900 dịch vụ y tế

11:37 22/06/2019

Cùng với điều chỉnh giá dịch vụ y tế từ ngày 1/7, Bộ Y tế cũng sẽ ban hành hướng dẫn việc xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại các bệnh viện công.
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]