Tag "Cao Hữu Hiếu"
Tin mới nhận

EVFTA chưa tạo bùng nổ đơn hàng dệt may xuất khẩu

EVFTA chưa tạo bùng nổ đơn hàng dệt may xuất khẩu

14:21 09/07/2019

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) mang đến cho dệt may Việt Nam nhiều cơ hội xuất khẩu vào các thị trường lớn. Nhưng với năng lực nội tại của dệt may Việt Nam và những quy định chặt chẽ về quy tắc xuất xứ, những cơ hội này chưa thể chuyển ngay thành các đơn hàng.
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]