Tag "CTCP Miền Đông"
Tin mới nhận

SHP có tổng giám đốc mới từ ngày 1/7

SHP có tổng giám đốc mới từ ngày 1/7

21:19 01/07/2018

(ĐTCK) HĐQT CTCP Thủy điện miền Nam (SHP) vừa thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Nguyễn Văn Thịnh từ ngày 1/7/2018 với lý do hết nhiệm kỳ.

ATA trình cổ đông xóa công nợ phải thu không có thực

ATA trình cổ đông xóa công nợ phải thu không có thực

08:57 13/12/2017

(ĐTCK) CTCP NTACO (ATA) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường xin ý kiến cổ đông liên quan đến các khoản nợ. Cụ thể, ATA dự kiến trình cổ đông việc xóa sổ các công nợ phải thu không có thực, lập dự phòng 100% các công nhợ phải thu có thực nhưng quá hạn thanh toán trên 3 năm; xóa sổ khoản phải trả không thực trả (khoản phát mãi tài sản của CTCP Châu Á 20 tỷ đồng).
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]