Tag "CTCP Dược Phẩm Hà Tây"
Tin mới nhận

DHT: Cổ đông chất vấn kế hoạch lợi nhuận thấp

DHT: Cổ đông chất vấn kế hoạch lợi nhuận thấp

09:00 02/04/2018

(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT) vừa diễn ra đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu 1.560 tỷ đồng, tăng 110 tỷ đồng so với thực hiện năm 2017; lợi nhuận trước thuế 90 tỷ đồng, tăng 0,8 tỷ đồng.

2018, DHT tập trung phát triển thị trường phía Nam

2018, DHT tập trung phát triển thị trường phía Nam

09:16 12/03/2018

(ĐTCK) Ngày 26/3 tới, CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT) sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 để thông qua kế hoạch kinh doanh: 1.560 tỷ đồng doanh thu, 90 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chia cổ tức 20%. 
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]