Tag "CEO VNG"
Tin mới nhận

WEF ASEAN và Việt Nam: Hành trình đi cùng những ý tưởng thời đại (bài 1)

WEF ASEAN và Việt Nam: Hành trình đi cùng những ý tưởng thời đại (bài 1)

14:16 10/09/2018

Trong hành trình đi vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0), Việt Nam không chỉ đi theo, mà có thể đi cùng với thế giới, để bàn về tương lai của nền kinh tế thế giới, tương lai của những cơ hội làm ăn, mô hình kinh doanh chưa từng có trong lịch sử loài người.
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]