Tag "Ủy ban Kiểm toán"
Tin mới nhận

Hiểu đúng về Ủy ban Kiểm toán và Kiểm toán nội bộ

Hiểu đúng về Ủy ban Kiểm toán và Kiểm toán nội bộ

07:00 04/05/2019

(ĐTCK) Mô hình Ủy ban kiểm toán (UBKT) với một chức năng kiểm toán nội bộ (KTNB) đã được áp dụng ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, ở Việt Nam, khái niệm UBKT và KTNB còn khá mới mẻ, thậm chí còn chưa được hiểu một cách đầy đủ. Mối quan hệ tương tác giữa UBKT và KTNB cần được làm rõ và chuẩn hóa.

Nâng cao hiệu quả của ủy ban kiểm toán trong doanh nghiệp

Nâng cao hiệu quả của ủy ban kiểm toán trong doanh nghiệp

07:00 18/04/2019

(ĐTCK) Tại Việt Nam và trên thế giới, tầm quan trọng của ủy ban kiểm toán (UBTK) đã và đang được hội đồng quản trị (HĐQT), ban điều hành công ty, các bên có quyền lợi liên quan quan tâm và công nhận rộng rãi. Câu hỏi cần đặt ra hiện nay là làm sao để UBKT hoạt động được hiệu quả?

Tại sao doanh nghiệp cần thành lập ủy ban kiểm toán?

Tại sao doanh nghiệp cần thành lập ủy ban kiểm toán?

13:00 15/04/2019

(ĐTCK) Việc áp dụng mô hình ủy ban kiểm toán (UBKT) sẽ mang lại rất nhiều giá trị cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến báo cáo tài chính, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ.

Đánh giá chất lượng dịch vụ kiểm toán 2018

Đánh giá chất lượng dịch vụ kiểm toán 2018

08:21 19/12/2018

(ĐTCK) Tại một số công ty kiểm toán, việc theo dõi kiểm toán viên ký báo cáo kiểm toán chưa chính xác; không có tài liệu thể hiện sự kiểm tra, giám sát của ban lãnh đạo công ty trong quá trình đào tạo.

VIOD đào tạo chuyên sâu về ủy ban kiểm toán

VIOD đào tạo chuyên sâu về ủy ban kiểm toán

07:15 14/11/2018

(ĐTCK) Chương trình chuyên sâu về ủy ban kiểm toán vừa được tổ chức lần thứ 2 tại Hà Nội trong hai ngày 8 - 9/11/2018 bởi Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD), với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Công ty PwC Việt Nam. 

TAG sắp mua lại cổ phiếu

TAG sắp mua lại cổ phiếu

09:15 06/07/2018

(ĐTCK) Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG) vừa công bố nghị quyết thông qua phương án sẽ mua lại tối đa 180.634 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông khi Công ty thực hiện hủy niêm yết, lượng cổ phiếu dự kiến mua lại để làm cổ phiếu quỹ sẽ không quá 0,73% tổng số cổ phần phổ thông đã được chào bán theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị, với giá mua lại ước tính không quá 34.900 đồng/cổ phiếu. 

Tránh bị phạt vì hợp đồng kiểm toán

Tránh bị phạt vì hợp đồng kiểm toán

07:00 01/03/2017

(ĐTCK) Hơn 1.300 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) ban hành kể từ năm 2017 đến nay đã cho thấy, vi phạm trên thị trường chứng khoán là câu chuyện khá phổ biến. Tuy nhiên, trường hợp Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG) bị phạt 50 triệu đồng mới đây, dường như chưa có tiền lệ.

Lưu ý việc tăng, sử dụng vốn trong báo cáo tài chính của công ty đại chúng

Lưu ý việc tăng, sử dụng vốn trong báo cáo tài chính của công ty đại chúng

09:36 22/02/2017

(ĐTCK) Tại Hội thảo “Một số lưu ý khi lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty đại chúng” do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán (Bộ Tài chính) và Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức mới đây, cơ quan quản lý và hội nghề nghiệp lưu ý các công ty kiểm toán về một số trường hợp.
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]