TAG: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến:  03/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Kinh Đô 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội (địa điểm chính thức sẽ được gửi thông báo đến các cổ đông)

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo tài chính 2014 đã kiểm toán;

+ Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%