T12: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (3%)

CTCP Thương mại dịch vụ Tràng Thi (T12 - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/12/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2020

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Thời gian thanh toán: 24/12/2020

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Kế toán – Tài chính, Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi (Phòng 301, tầng 3 – nhà 12 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) bắt đầu từ ngày 24/12/2020 (vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%