SZL: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt (14%)

CTCP Sonadezi Long Thành (SZL- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/6/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 14% (01 cổ phiếu – nhận 1.400 đồng);

- Thời gian thực hiện : 23/06/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại bộ phận Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành từ ngày 23/06/2014 (thời gian kể từ 8h30 đến 16h00 hàng ngày, trừ thứ 7 và chủ nhật).

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%