SWC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam (SWC - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:   tháng 04 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam, 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

- Nội dung họp: Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2016; Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo Ban kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016; Các nội dung khác (nếu có). 

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%