SVC: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt (12%)

CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/10/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        27/10/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (1.200 đồng/cổ phiếu)

- Thời gian thực hiện: 14/11/2014

- Địa điểm:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Nhà đầu tư nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Nhà đầu tư nhận cổ tức tại Công ty Savico - 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM từ ngày 14/11/2014 (các ngày làm việc trong tuần). Các cổ đông mang theo CMND, sổ chứng nhận cổ đông. Trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp pháp.

VNIndex

943.82

-0.6 (-0.06%)

 
VNIndex 943.82 -0.6 -0.06%
HNX 140.44 0.11 0.08%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%