Supe Lâm Thao chi 113 tỷ trả cổ tức

(ĐTCK) Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã LAS, sàn HNX) sẽ chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%.
Supe Lâm Thao dự kiến sản lượng sản xuất hơn 1,5 triệu tấn sản phẩm trong năm 2017

Supe Lâm Thao dự kiến sản lượng sản xuất hơn 1,5 triệu tấn sản phẩm trong năm 2017

Nội dung trên được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Supe Lâm Thao (diễn ra tại Phú Thọ) trong phần liên quan đến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

Cụ thể, lợi nhuận chưa thế của công ty năm 2016 là 138 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 chuyển sang là 19 tỷ đồng.

Tổng số tiền để phân chia các quỹ, thưởng ban điều hành, thù lao Hội đồng quản trị, trả cổ tức là hơn 142,4 tỷ đồng.

Theo phương án trả cổ tức bằng tiền 10% đã được Đại hội thông qua, riêng số tiền dùng để trả cổ tức là gần 113 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo kế hoạch kinh doanh của công ty trong năm 2017, công ty dự kiến sản lượng sản xuất là hơn 1,5 triệu tấn sản phẩm, tổng doanh thu đạt 4.125 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 252 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 81 tỷ đồng, chia cổ tức 10%.

Trước đó, trong năm 2016, Supe Lâm Thao đạt  gần 4.000 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế hơn 172 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.379 đồng/cổ phiếu.

Đầu năm 2017 mới đây, Supe Lâm Thao vừa khởi công xây dựng Công trình đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất NPK số 4.

Dây chuyền sản xuất NPK số 4 bao gồm hai loại sản phẩm NPK hàm lượng trung bình (có tổng dinh dưỡng<30%) và NPK hàm lượng cao (có tổng dinh dưỡng từ 39÷51%).

Dự án xây dựng dây chuyền sản xuất NPK số 4 công suất 150.000 tấn/năm có tổng giá trị đầu tư trên 258 tỷ đồng.

Dự án có 17 gói thầu với các gói thầu tư vấn; gói thầu xây dựng; gói thầu mua sắm, chế tạo, lắp đặt thiết bị; gói thầu rà phá bom mìn.

Theo kế hoạch, Dự án có khả năng sẽ hoàn thành thi công xây lắp công trình để chạy thử dây chuyền vào tháng 9/2017.

Tin bài liên quan

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%