Sudico chưa nhận được yêu cầu dừng ĐHCĐ

Sudico chưa nhận được yêu cầu dừng ĐHCĐ

(ĐTCK) Ban lãnh đạo Sudico cho biết, đến ngày 11/6, Sudico vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản nào từ Tòa án Hà Nội về việc tạm dừng ĐHCĐ.

> Sóng chưa lặng với Sudico

 

CTCP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico - SJS) cho rằng, theo Khoản 2, Điều 123 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004, sửa đổi bổ sung năm 2011, trường hợp Toà án ra Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thì ngay sau khi ra Quyết định, Toà án phải cấp hoặc gửi Quyết định đó cho người bị áp dụng biện khẩn cấp tạm thời. Đến thời điểm này, Công ty chưa nhận được thông báo của Tòa án, do đó Ban lãnh đạo Sudico cho rằng, thông tin về Quyết định số 175 nói trên là tin thất thiệt. Sudico đã có đơn gửi lên Chánh án Toà án nhân dân TP. Hà Nội yêu cầu làm rõ sự việc này.

Sudico chưa nhận được yêu cầu dừng ĐHCĐ ảnh 1

Đơn của Sudico gửi Chánh án Tòa án nhân dân TP. Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin về việc tạm dừng ĐHCĐ

Trước đó, ngày 16/4, tại cuộc họp ĐHCĐ bất thường của Sudico, bà Lê Thị Tú, cổ đông uỷ quyền của Sudico, đồng thời là vợ ông Phan Ngọc Diệp, nguyên Chủ tịch HĐQT Sudico cùng một số cổ đông khác đã có phần tranh luận khá gay gắt phản đối việc tổ chức cuộc họp ĐHCĐ bất thường và cho rằng, việc bãi nhiệm ông Diệp là sai quy định. Đây có thể là một trong những lý do dẫn đến việc một số cổ đông đã có đơn gửi Toà Kinh tế Hà Nội yêu cầu huỷ Nghị quyết ĐHCĐ bất thường này.

Trong khi đó, theo một công văn Tập đoàn Sông Đà gửi Bộ Xây dựng giải trình về đơn khiếu nại của ông Phan Ngọc Diệp liên quan đến quy trình tổ chức ĐHCĐ bất thường của Sudico ngày 6/4/2012, Tập đoàn này cho rằng: Đại hội đã được tổ chức đúng luật.

Cụ thể, cổ đông nhà nước Tập đoàn Sông Đà và các cổ đông khác, căn cứ vào Luật Doanh nghiệp (Điều 79, Điều 115, Điều 119), Điều lệ Sudico (Điều 11), cổ đông Tập đoàn Sông Đà có văn bản số 1815/TĐSĐ-PC ngày 15/11/2011 yêu cầu Hội đồng quản trị Sudico triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Ngọc Diệp và bầu ông Hồ Sỹ Hùng là người đại diện vốn của Tập đoàn Sông Đà tại Sudico làm thành viên Hội đồng quản trị Sudico thay thế ông Phan Ngọc Diệp. 

Tuy nhiên, hết thời hạn 30 ngày theo quy định kể từ ngày nhận được yêu cầu của cổ đông Tập đoàn Sông Đà, Hội đồng quản trị Sudico (mà ông Phan Ngọc Diệp làm Chủ tịch Hội đồng quản trị) đã không triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo yêu cầu nêu trên. Cổ đông Tập đoàn Sông Đà tiếp tục có văn bản số 2053/TĐSĐ-PC ngày 20/12/2011 yêu cầu Ban kiểm soát Sudico thay thế Hội đồng quản trị Sudico triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Sudico theo đúng quy định tại Điều 97, Luật Doanh nghiệp.

Ban Kiểm soát Sudico đã họp và thống nhất ban hành Nghị quyết số 01/BKS ngày 18/01/2012 triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Sudico theo yêu cầu của cổ đông Tập đoàn Sông Đà. Trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát Sudico, các cơ quan quản lý nhà nước là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM  (HOSE), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã xem xét và chấp thuận chốt danh sách cổ đông Sudico để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Sudico theo yêu cầu của cổ đông nhà nước - Tập đoàn Sông Đà.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Sudico được tổ chức vào hồi 9h3 ngày 16/4/2012 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đại hội đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Sudico được tiến hành thông qua hình thức bỏ phiếu kín theo quy định và công bố kết quả chi tiết cho các cổ đông.

VNIndex

922.55

1.5 (0.16%)

 
VNIndex 922.55 1.5 0.16%
HNX 134.06 0.02 0.01%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%

Lịch sự kiện

29/10/2020
02/11/2020
03/11/2020
04/11/2020
05/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
11/11/2020
12/11/2020
26/10/2021