Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/11

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/11

(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/11 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* KSB: Ngày 17/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016 của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 18/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/12/2016.

* FMC: CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC – HOSE) thông qua ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2016 là 22/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 18%, thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 20/12/2016.

* LHG: CTCP Đầu tư và Phát triển Phú Việt, cổ đông của CTCP Long Hậu (LHG – HOSE), chỉ mua được 100.000 cổ phiếu LHG trong tổng số 1 triệu cổ phiếu LHG đăng ký mua từ ngày 04/10 đến 03/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, Công ty Phú Việt nắm giữ hơn 1,38 triệu cổ phiếu LHG, tỷ lệ 5,29%, và trở thành cổ đông lớn của LHG.

* TTF: Ngày 4/11, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM đã có công văn cảnh báo về khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF – HOSE). Nguyên nhân do, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 của TTF, Công ty ghi nhận lợi nhuận cổ đông công ty mẹ là âm hơn 394,1 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng thì khoản lỗ này là hơn 1.475 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/9/2016 là âm hơn 1.605 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ thực góp là 1.466 tỷ đồng.

* DPR: Ngày 22/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 của CTCP Cao su Đồng Phú (DPR – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 23/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/12/2016.

* VIS: Ông Nguyễn Ngọc Quyết, Phó tổng giám đốc CTCP Thép Việt Ý (VIS – HOSE), đăng ký bán 2,45 triệu cổ phiếu VIS từ ngày 10/11 đến 15/11 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, ông Quyết sẽ chỉ còn nắm giữ hơn 2,5 triệu cổ phiếu VIS, tỷ lệ 5,09%.

* CSM: Ngày 22/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Công nghiệp cao su Miền Nam (CSM – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 23/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/12/2016.

* TDW: Ngày 30/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2016 của CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 01/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 19%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/12/2016.

* KLF: CTCP Chế biến thủy hải sản Liên Thành, cổ đông lớn của CTCP Liên doanh đầu tư Quốc tế KLF (KLF – HNX), đã mua vào hơn 1,81 triệu cổ phiếu KLF trong ngày 01/11. Qua đó, tăng sở hữu tại KLF lên hơn 21,79 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 13,18%.

* TFC: Nhà đầu tư Susan Ho, cá nhân có liên quan đến bà Nguyễn Minh Nguyệt, Tổng giám đốc CTCP Trang (TFC – HNX), đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TFC từ ngày 09/11 đến 07/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành ông, cá nhân này sẽ nắm giữ hơn 1,8 triệu cổ phiếu TFC, tỷ lệ 16,7%.

* KVC: Ông Đỗ Hùng, Chủ tịch HĐQT CTCP Sản xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ (KVC – HNX), đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu KVC từ ngày 09/11 đến 07/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Hùng sẽ nâng sở hữu tại KVC lên 11,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 22,42%.

* HAD: Ngày 16/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương (HAD – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 17/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/11/2016.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%