Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 29/11

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 29/11

(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 29/11 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* HCD: CTCP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (HCD – HOSE) thông báo dời ngày thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền cho cổ đông sang 31/5/2019 thay cho ngày 30/11/2018 thông báo trước đó. Nguyên nhân do HCD tập trung nguồn tiền nhập nguyên vật liệu, vì vậy cần thời gian để thu xếp nguồn tiền chi trả cổ tức.

* SRC: Ngày 07/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 của CTCP Cao su Sao Vàng (SRC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 10/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/12/2018.

* HNG: Ông Võ Trường Sơn, Thành viên HĐQT CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG – HOSE) đăng ký bán ra 500.000 cổ phiếu HNG từ ngày 30/11 đến 29/12 theo phương thức khớp lệnh. Hiện tại, ông Sơn đang nắm giữ 1 triệu cổ phiếu HNG, tỷ lệ 0,11%.

* BMP: Ngày 07/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2018 của CTCP Nhựa Bình Minh (BMP – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 10/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/12/2018.

* DHA: CTCP Hóa An (DHA – HOSE) thông qua quyết định mua vào 500.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Giá mua theo giá thị trường nhưng không quá 33.000 đồng/cổ phiếu.

* NTL: Ông Đỗn Huy Khải, Kế toán trưởng của CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL – HOSE) đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu NTL từ ngày 30/11 đến 29/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Khải chỉ nắm giữ 50.000 cổ phiếu NTL, tỷ lệ 0,87%. Liên quan đến NTL, bà Nguyễn Thị Mai, cổ đông lớn của NTL thông báo đã mua vào hơn 692.000 cổ phiếu NTL trong ngày 27/11, qua đó nâng sở hữu tại NTL lên hơn 9,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 15,08%.

* VHC: Ngày 07/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2018 của CTCP Vĩnh Hoàn (VHC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 10/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/12/2018.

* STG: Ngày 20/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Kho vận miền Nam (STG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 21/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:15 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), tương đương STG sẽ phát hành thêm hơn 12,8 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* PGT: Bà Nguyễn Thị Thanh Chi, Phó tổng giám đốc CTCP PGT Holdings (PGT – HNX) đăng ký mua vào hơn 1,27 triệu cổ phiếu PGT từ ngày 30/11 đến 25/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Chi chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu PGTnào.

* DNP: Ông Lê Tuấn Điệp, cổ đông lớn của CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP – HNX) đã bán ra 2,2 triệu cổ phiếu DNP trong ngày 23/11. Sau giao dịch, ông Điệp đã giảm sở hữu tại DNP từ hơn 5,79 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,59% xuống còn 3,59 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,09%, qua đó không còn là cổ đông lớn của DNP.

* DAE: Ngày 07/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 của CTCP Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng (DAE – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 10/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 16%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/12/2018.

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%