Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28/4

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28/4

(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28/4 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28/4 ảnh 1

* VIP: CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP - HOSE) thông báo, từ ngày 30/5 sẽ trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 11/5, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/5.

 

* BHS: Nhằm thu hồi vốn đầu tư, Công ty CTCP Đường Biên Hòa đã bán xong toàn bộ 54.420 cổ phiếu BHS của Công ty. Sau giao dịch, tổ chức này nắm giữ 0 cổ phiếu BHS.

 

* NBB: CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB - HOSE) điều chỉnh thời hạn thanh toán cổ tức, thời gian thanh toán Công ty sẽ thông báo cụ thể sau. Nguyên nhân do Công ty xin ý kiến một số nội dung liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2011 tại ĐHCĐ thường niên tổ chức ngày 27/4.

 

* PHR: CTCP Cao su Phước Hòa (PHR - HOSE) vừa thông báo về việc giải thể NTCS Vĩn Bình để sáp nhập vào NTCS Hội Nghĩa và NTCS Bố Lá kể từ ngày 26/4.

 

* APC: Kế hoạch kinh doanh năm 2012 của CTCP Chiếu xạ An Phú (APC - HOSE) đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên với tổng doanh thu 119 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 29,8 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 20%.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011, APC đạt 116,04 tỷ đồng tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 34,55 tỷ đồng và EPS đạt 3.020 đồng. Mức chia cổ tức năm là 22%.

 

* DRC: Ông Hoàng Mạnh Thắng, Ủy viên HĐQT CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC - HOSE) đã mua 11.380 cổ phiếu và bán 55.000 cổ phiếu DRC. Sau giao dịch, ông Thắng nắm giữ 111.380 cổ phiếu DRC.

Bên cạnh đó, từ ngày 3/5 đến ngày 3/7, ông Thắng đăng ký mua tiếp 50.000 cổ phiếu và bán 61.380 cổ phiếu DRC.

 

* HVG: CTCP Hùng Vương (HVG - HOSE) cho biết, từ ngày 29/6 sẽ thanh toán cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%.

 

* PVT: Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT - HOSE) thông báo hoãn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên sang ngày 14/5 để hoàn thiện một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội.

 

* GMD: CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (GMD - HOSE) sẽ niêm yết bổ sung 9.447.309 cổ phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá trên 94,47 tỷ đồng. Thời gian niêm yết ngày 3/5.

 

* PET: Ngày 10/5, Tổng CTCP Dịch vụ và Tổng hợp Dầu khí (PET - HOSE) sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2011. Theo đó, PET trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 18% từ ngày 28/5.

 

* VCF: CTCP Vinacaffe Biên Hòa (VCF - HOSE) trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%. Thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 10/5 và cổ tức thanh toán từ ngày 25/5.

 

* CCI: CTCP D9TPT Công nghiệp - Thương mại Củ Chi (CCI - HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông chào bán cổ phiếu phát hành thêm vào ngày 18/5. Theo đó, CCI sẽ phát hành thêm 4.398.620 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, giá bán 10.000 đồng/cp. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 4/6 đến ngày 25/6, thời gian đăng ký đặt mua và đóng tiền từ ngày 4/6 đến ngày 6/7.

 

* GMC: Ông Lâm Quang Thái, cổ đông lớn CTCP Sản xuất Thương mại may Sai Gòn (GMC - HOSE) đã bán 0 cổ phiếu và mua 80.000 cổ phiếu GMC. Sau giao dịch, ông Thái nắm giữ 1.046.780 cổ phiếu (11,8%).

 

* TYA: ĐHCĐ CTCP Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (TYA - HOSE) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với tổng doanh thu dự kiến 1.581,19 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 40,66 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 35,65 tỷ đồng.

 

* KHP: Ngày 15/5, CTCP Điện lực Khánh Hòa (KHP - HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2011. Cổ tức được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thời gian thực hiện từ ngày 30/5.

 

* DRH: CTCP Đầu tư Căn nhà Mơ Ước (DRH - HOSE) sẽ tổ chức ĐHCĐ vào 8h ngày 9/5, địa điểm họp tại Hội trường Công ty, số 331 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiềng, quận 7, TP HCM.

 

* PJT: CTCP Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (PJT - HOSE) trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thời gian thực hiện từ ngày 25/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là ngày 8/5, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/5.

 

* NPS: ĐHCĐ CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè (NPS - HNX) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với tổng doanh thu phấn đấu 47,95 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3,68 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 10-15%.

Kết thúc năm 2011, NPS đạt 67,51 tỷ đồng tổng thu nhập, lợi nhuận sau thuế 6,82 tỷ đồng và trả cổ tức 20%.

 

* POT: CTCP Thiết bị Bưu điện (POT - HNX) thông báo điều chỉnh ngày thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2011 từ ngày 25/4 sang ngày 7/5. Nguyên nhân do Công ty tổ chức  ĐHCĐ vào ngày 26/4 sẽ thông qua mức chia cổ tức năm 2011. Căn cứ vào quyết định của Đại hội, Công ty sẽ tiến hành thanh toán toàn bộ cổ tức năm 2011 tới các cổ đông vào ngày 7/5.

 

* TV2: Bà Phan Thị Chanh, vợ ông Trương Khắc Len, Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2 - HNX) đã mua 4.000 cổ phiếu. Qua đó, nâng lượng cổ phiếu TV2 nắm giữ lên 7.200 cổ phiếu.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%