Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/6

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/6

(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/6 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* VND: Bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán VNDirect (VND – HOSE) đã hoàn tất việc mua vào 5 triệu cổ phiếu VND từ ngày 22/5 đến 20/6 theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận. Sau giao dịch, bà Hương đã nâng sở hữu tại VND lên hơn 5,98 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,72%.

* VCI: Ngày 10/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 11/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/7/2018. Cùng ngày đăng ký cuối cùng nêu trên, VCI cũng sẽ phát hành 42 triệu cổ phiếu thưởng, tương đương tỷ lệ 10:3,5.

* FDC: Đại hội cổ đông thường niên của CTCP Ngoại thương và Phát triển đầu tư TP.HCM (FDC – HOSE) đã thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 với tổng doanh thu hơn 413 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 29,7 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 7%.

* VIC: Ngày 28/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Tập đoàn VinGroup (VIC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 29/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1.000:210 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 210 cổ phiếu mới), tương đương VIC sẽ phát hành thêm gần 554 triệu cổ phiếu mới.

* PLP: HĐQT CTCP Sản xuất và Công nghệ nhựa Pha Lê (PLP – HOSE) đã thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc của ông Dương Quang Thắng kể từ ngày 23/3. Đồng thời, bổ nhiệm ông Mai Thanh Phương, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc cùng ngày.

* MWG: Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG – HOSE) đã mua vào 100.000 cổ phiếu MWG từ ngày 01/6 đến 21/6 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Tài đã nâng sở hữu tại MWG lên gần 8,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,57%.

* TNT: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên của CTCP Tài Nguyên (TNT – HOSE) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu 150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4 tỷ đồng, và không chia cổ tức năm 2017.

* MDG: Ông Lê Ngọc Đệ, cổ đông lớn của CTCP Miền Đông (MDG – HOSE) đã bán ra 413.000 cổ phiếu MDG trong ngày 21/6. Qua đó, ông Đệ đã giảm sở hữu tại MDG từ gần 2,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,19% xuống còn hơn 2,08 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 20,19%.

* TCB: Ngày 05/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank (TCB – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 06/7. Theo đó, cổ phiếu thưởng được trả theo tỷ lệ 1:2 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới), tương đương TCB sẽ phát hành thêm hơn 2,33 tỷ cổ phiếu mới trong đợt này.

* DBT: CTCP Thiết bị Ngân hàng Tiên Phong, Công ty mẹ của CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT – HNX) đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 6,31 triệu cổ phiếu DBT, tỷ lệ 51,31%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 27/6 đến 26/7 theo phương thức thoả thuận. Theo chiều ngược lại, 3 Thành viên HĐQT, trong đó có Chủ tịch HĐQT của DBT đã tăng ký mua tổng cộng gần 3 triệu cổ phiếu DBT với cùng thời gian và phương thức giao dịch nêu trên.

* VCG: Ngày 09/7  là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức lần 2 năm 2017 của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt nam (VCG – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 10/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/7/2018.

* PIC: Ngày 26/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Đầu tư điện lực 3 (PIC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 27/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/7/2018.

* NDN: Ngày 25/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 26/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1:0,15 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1,5 cổ phiếu mới).

Tin bài liên quan

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 7.02 2.92%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%