Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/12

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/12

(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/12 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* SVC: Tổ chức đầu tư Finansia Syrus Seccurities Public Company Limited, cổ đông lớn của CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC – HOSE) đã mua 296.020 cổ phiếu SVC. Qua đó, tổ chức này  nâng sở hữu tại SVC từ 1.698.060 cổ phiếu, tỷ lệ 6.789% lên 1.994.080 cổ phiếu, tỷ lệ 7.984%. Thay đổi có hiệu lực từ ngày 24/12.

* AGF: CTCP Xuất nhâpk khẩu Thủy sản An Giang (AGF – HOSE) thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên. Theo đó, ngày tổ chức Đại hội là 26/01/2016, sớm hơn 3 ngày so với thông báo trước đó.

* KDC: Tổ chức đầu tư nước ngoài Deutche Bank AG - London Branch, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn KIDO (KDC – HOSE) đã bán 405.200 cổ phiếu KDC. Sau giao dịch, tổ chức này giảm sở hữu tại KDC từ 11.821.116 cổ phiếu, tỷ lệ 5,03% xuống còn 11.415.569, tỷ lệ 4,58% và không còn là cổ đông lớn của KDC. Thay đổi có hiệu lực từ ngày 18/12. 

* NSC: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI, cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến bà Lê Thị Lệ Hằng, Tổng Giám đốc CTCP Giống cây trồng Trung Ương (NSC – HOSE) đã thoái toàn bộ 1.434.370 cổ phiếu NCS sở hữu, tỷ lệ 9,38%. Phương thức giao dịch là khớp lênh và thỏa thuận, thời gian thực hiện từ ngày 15/12/2015 đến 22/12/2015. 

* SSI: Nhóm nhà đầu tư nước ngoài Deutsche Bank AG – London Branch, Beira Limited, Greystanes Limited đã mua vào 5.376.929 cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI – HOSE). Sau giao dịch, nhóm đầu tư này đã nâng sở hữu tại SSI từ 29.890.128 cổ phiếu, tỷ lệ 6,23% lên 35.267.056 cổ phiếu, tỷ lệ 7,35%. Thay đổi sở hữu có hiệu lực từ ngày 18/12.

* PVD: Nhóm nhà đầu tư nước ngoài Deutsche Bank AG – London Branch, Beira Limited, Siglap Limited, Greystanes Limited đã bán 1.031.494 cổ phiếu của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Dầu khí (PVD – HOSE). Sau giao dịch, nhóm đầu tư này đã giảm sở hữu tại PVD từ 17.850.592 cổ phiếu, tỷ lệ 5,89% xuống còn 16.819.098 cổ phiếu, tỷ lệ 4,83%. Thay đổi sở hữu có hiệu lực từ ngày 18/12.

* PAN: CTCP Tập đoàn Pan (PAN – HOSE) báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng từ ngày 16/10 đến 18/12. Theo đó, 16.628.749 cổ phiếu đã được phát hành, đạt tỷ lệ 100%. Lãi ròng thu được đạt 166,71 tỷ đồng, tổng vốn điều lệ của PAN hiện tại là 997,72 tỷ đồng.

* KSA: Bà Nguyễn Thị Tuyết, cổ đông lớn của CTCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (KSA – HOSE) đã thoái toàn bộ 5,23 triệu cổ phiếu KSA, tỷ lệ 5.5%. Qua đó, bà Tuyết đã ko còn nắm giữ cổ phiếu KSA nào. Thay đổi này có hiệu lực từ ngày 24/12.

* HTP: Bà Ngô Phương Anh, cổ đông lớn CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát (HTP – sàn HNX) đã mua 17.200 cổ phiếu HTP. Qua đó, bà Phương Anh nâng sở hữu tại HTP từ 264.000 cổ phiếu, tỷ lệ 16,04% lên 281.200 cổ phiếu, tỷ lệ 17,09%.

* DC4: Ông Văn Phụng Hà đã mua 153.090 cổ phiếu của CTCP DIC số 4 (DC4 – sàn HNX), nâng sở hữu tại DC4 từ 208.703 cổ phiếu, tỷ lệ 3,79% lên 361.793 cổ phiếu, tỷ lệ 6,56% và trở thành cổ đông lớn của Công ty từ ngày 24/12.

* PRC: Từ ngày 29/12 đến ngày 27/1/2016, ông Lê Nam Hùng, Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc CTCP Portserco (PRC – sàn HNX) đăng ký mua 15.000 cổ phiếu PRC. Hiện ông Hùng đang nắm giữ 53.000 cổ phiếu PRC, tương ứng tỷ lệ sở hữu 4,42%.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,023.94

-73.23 (-7.15%)

 
VNIndex 1,023.94 -73.23 -7.15%
HNX 203.05 -17.74 -8.74%
UPCOM 74.46 -1.96 -2.63%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
04/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
23/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021