Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 22/5

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 22/5

(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 22/5 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* TPB: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB – HOSE) thông qua phương án mua lại 24 triệu cổ phiếu làm quỹ, tương đương 2,8%/vốn điều lệ. Thời gian thực hiện sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến sau ngày 10/6/2019.

* HLG: Ngày 20/5, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Hoàng Long (HLG – HOSE) vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 27/5/2019. Nguyên nhân do, HLG tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường, sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo trước đó.

* YEG: Ngày 21/5, HĐQT CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG – HOSE) đã thông qua phương án mua tối đa không quá 2 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Giá (khoảng giá) mua Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định.

* STB: CTCP Chứng khoán Liên Việt, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Văn Huynh – Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB – HOSE) đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu STB từ ngày 27/5 đến 25/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, tổ chức trên sẽ nâng sở hữu tại STB lên hơn 2,45 triệu cổ phiếu.

* HAP: Ngày 29/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 của CTCP Tập đoàn Hapaco (HAP – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 30/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 01/7/2019.

* BSI: Ngày 27/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 của CTCP Chứng khoán ngân hàng BIDV (BSI – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 28/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/6/2019.

* HAS: Ngày 20/5, HĐQT CTCP Hacisco (HAS – HOSE) đã thông qua nghị quyết trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, tổng số tiền chi trả dự kiến là 4,68 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong tháng 6 – tháng 7/2019.

* CMX: CTCP Camimex Group (CMX – HOSE) thông qua việc góp vốn 49 tỷ đồng, thành lập CTCP Camimex Foods, tương đương 98,8%/vốn điều lệ công ty mới.

* VSC: Ngày 03/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018 của CTCP Container Việt Nam (VSC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 04/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ 20/6/2019 và cổ tức bằng cổ phiếu được trả theo tỷ lệ 10%, tương đương VSC phát hành thêm hơn 5,01 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* MPT: Ông Vũ Hoài Vũ, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Trường Tiền (MPT – HNX) đăng ký mua 808.000 cổ phiếu MPT từ ngày 23/5 đến 21/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Vũ chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu MPT nào.

* SIC: CTCP ANZA, cổ đông lớn của CTCP ANI (SIC – HNX) đã mua vào hơn 1,28 triệu cổ phiếu SIC trong ngày 15/5. Sau giao dịch, cổ đông tren đã nâng sở hữu tại SIC từ hơn 7,23 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 30,13% lên 8,51 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 35,49%.

* CSC: Ngày 03/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 của CTCP Tập đoàn Cotana (CSC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 04/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/6/2019.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 7.02 2.92%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%