Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/9

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/9

(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/9 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* VCB: Ngày 28/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của Ngân hàng TMCP Vietcombank (VCB – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 29/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 16/10/2017.

* VHG: Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư Cao su Quảng Nam (VHG – HOSE). Nguyên nhân do VHG chưa khắc phục được hậu quả bị đưa vào diện cảnh báo. Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2017 của VHG, nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt âm 277,29 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2017 là âm 114,93 tỷ đồng.

* DPR: Ngày 26/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2016 của CTCP Cao su Đồng Phú (DPR – HOSE) , ngày đăng ký cuối cùng là 27/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 10/10/2017.

* SBA: CTCP Sông Ba (SBA – HOSE) thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm với doanh thu từ sản xuất điện hơn 140,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 54,13 tỷ đồng. Trong quý III năm nay, SBA đặt mục tiêu tổng doanh thu 81,96 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 34,17 tỷ đồng.

* HAR: Ông Nguyễn Nhân Bảo, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR – HOSE) đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu HAR từ ngày 18/9 đến 17/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, công Bảo sẽ nâng sở hữu tại HAR từ hơn 2,74 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,83% lên 5,74 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,93%. Trước đó, từ ngày 15/8 đến 12/9, ông Nguyễn Gia Bảo, Chủ tịch HĐQT HAR đã mua vào 5 triệu cổ phiếu HAR để nâng sở hữu lên hơn 11,72 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,12%.

* DHM: Ngày 12/9, HĐQT CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (DHM – HOSE) đã có quyết định thông qua việc mua thêm 4,5 triệu cổ phần của CTCP Khai thác khoáng luyện kim Bắc Việt với giá mua 10.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện ngay trong tháng 9/2017.

* TCM: CTCP Dệt may  Đầu tư  Thương mại Thành Công (TCM - HOSE) cho biết, trong tháng 8 năm 2017, Công ty đạt doanh thu thuần khoảng 13,6 triệu USD, tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt khoảng 17%. Lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh thu của TCM đạt khoảng 91,6 triệu USD, lợi nhuận sau thuế khoảng 6,5 triệu USD.

* CEE: Ngày 27/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Xây dựng hạ tầng CII (CEE – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 28/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/1/2018.

* TNA: CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA – HOSE) thông báo kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2017 với tổng doanh thu hơn 2.664 tỷ đồng, đạt 83,3% kế hoạch cả năm; Lợi nhuận trước thuế 85,9 tỷ đồng, đạt 81,8% kế hoạch năm. Với kết quả này, HĐQT TNA quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Thời gian chi trả dự kiến trong tháng 10/2017.

* VJT: Ngày 20/9 tới, CTCP Thương mại và Đầu tư Vinataba (VJT – HNX) sẽ chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản về việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2016. Theo đó, VJT sẽ xin thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu như trước thành tiền mặt theo tỷ lệ 8,3% (01 cổ phiếu nhận 830 đồng). Ngoài ra, VJT cũng xin ý kiến về việc không thực hiện tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

* SFN: Ngày 20/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức lần 3 năm 2016 và lần 1 năm 2017 của CTCP Dệt lưới Sài Gòn (SFN – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 21/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/10/2017.

* SD9: Ngày 19/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Sông Đà 9 (SD9 – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 20/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/9/2017.

Tin bài liên quan

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%