Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 13/6

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 13/6

(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 13/6 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

*SBC: HOSE đã quyết định đưa cổ phiếu CTCP Vận tải và giao nhận Bia Sài Gòn (mã SBC) vào diện cảnh báo kể từ ngày 18/6/2014 do có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013 là -49,82 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là -49,4 tỷ đồng căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013.

*LCG: Từ 14/5 đến12/6, ông Bùi Dương Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP LICOGI 16 (LCG – HOSE), chỉ mua được 500.000 cổ phiếu trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký mua do diễn biến thị trường không ổn định, nâng sở hữu lên thành 3,3 triệu đơn vị.

*KDH: Nhóm cổ đông thuộc Vinacapital đã nâng sở hữu tại CTCP Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (KDH – HOSE) lên 22,33% vốn kể từ ngày 3/52014, sau khi Vietnam Ventures Ltd mua vào 5,3 triệu cổ phiếu KDH (tương ứng 7,18% vốn của KDH) trong đợt phát hành riêng lẻ 27 triệu cổ phiếu. Trước đó, Vietnam Ventures Ltd chưa sở hữu cổ phiếu KDH nào.

*SCD: HĐQT CTCP Chương Dương (SCD – HOSE) quyết định chi trả bổ sung cổ tức năm 2013 là 6% bằng tiền mặt, nâng tổng mức cổ tức năm 2013 lên 15%. Thời gian thanh toán cổ tức bổ sung từ ngày 8/7/2014.

*GMD: Từ 12/5 đến 10/6, VI (Vietnam Investments) Fund II, L.P., tổ chức có liên quan đến ông Phan Thanh Lộc, Thành viên HĐQT CTCP Đại lý liên hiệp vận chuyển (GMD – HOSE), chỉ mua được 30.000 cổ phiếu GMD trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký do thị trường biến động, qua đó tăng sở hữu lên thành 43.000 đơn vị, tỷ lệ 0,038% vốn.

*VHC: HĐQT CTCP Vĩnh Hoàn (VHC – HOSE) thông qua việc phát hành 197.790 cổ phiếu đợt 3 theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP, tương ứng 0,33% số cổ phần đang lưu hành. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm, mỗi năm sẽ được chuyển nhượng 20% kể từ thời điểm phát hành. Nguồn ngân sách chính hỗ trợ cho chương trình sẽ lấy từ lợi nhuận giữ lại năm 2008.

*VPH: Tại ngày 10/6, Mutual Fund Elite (Non-Ucits), cổ đông lớn CTCP Vạn Phát Hưng (VPH – HOSE), đã mua vào 348.240 cổ phiếu VPH, nâng sở hữu từ 2.420.520 đơn vị, tỷ lệ 8,01% vốn, lên thành 2.768.760 đơn vị, tỷ lệ 9,17% vốn.

*DPM: Deutsche Bank AG, London Branch đã trở thành cổ đông lớn của Tổng công ty Phân bón & Hóa chất dầu khí - CTCP (DPM – HOSE) kể từ ngày 4/6/2014 sau khi đã gom thêm được 358.060 cổ phiếu DPM, nâng sở hữu từ 18.681.340 đơn vị, tỷ lệ 4,92% vốn, lên thành 19.039.400 đơn vị, tỷ lệ 5,01% vốn.

* CKV: Ông Nguyễn Đăng Chiểu, Ủy viên HĐQT CTCP COKYVINA (CKV – sàn HNX) đã bán xong toàn bộ 14.200 cổ phiếu CKV nắm giữ. Sau giao dịch, ông Chiểu nắm giữ 0 cổ phiếu CKV.

* FIT: Ngày 10/6, Mutual fund Elite (Non-Ucits), cổ đông lớn CTCP Đầu tư F.I.T (FIT – sàn HNX) đã mua 317.100 cổ phiếu FIT. Qua đó, tổ chức này nâng lượng cổ phiếu FIT sở hữu từ 2.366.900 cổ phiếu, tỷ lệ 6,83% lên 2.684.000 cổ phiếu, tỷ lệ 7,75%.

* ALT: HĐQT CTCP Văn hóa Tân Bình (ALT – sàn HNX) bổ nhiệm ông Hoàng Minh Anh Tú giữ chức Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 1/7. Thwo đó, ông Hoàng Văn Điền có trách nhiệm bàn giao công việc Tổng giám đốc cho ông Anh Tú trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 16/6 đến ngày 30/6.

* SNG: HĐQT CTCP Sông Đà 10.1 (SNG – sàn HNX) vừa thông qua, ngày 3/7 sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 1/7 và thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 25/9.

* SIC: CTCP Đầu tư Phát triển Sông Đà (SIC – sàn HNX) vừa thông báo về việc cán bộ chủ chốt kết thúc nhiệm kỳ công tác. Cụ thể, ông Đoàn Thế Long, Phó tổng giám đốc Công ty sẽ kết thúc nhiệm kỳ II (2009-2014) lể từ ngày 12/6.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%