Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 13/12

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 13/12

(ĐTCK)  Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 13/12 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* VSC: Ngày 21/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016 và đợt 1 năm 2017 của CTCP Container Việt Nam (VSC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 22/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20% (mỗi đợt 10%), thanh toán bắt đầu từ ngày 29/12/2017.

* TRA: HĐQT CTCP Traphaco (TRA – HOSE) thông qua việc thoái vốn toàn bộ lô 125.710 cổ phần, tương đương 42,91% vốn điều lệ tại CTCP Dược và Vật tư Y tế Quảng Trị bằng phương thức đấu giá, với giá khởi điểm 39.700 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện từ ngày 12/12 đến 08/1/2018.

* SCR: HĐQT CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR - HOSE) dự kiến trình Đại hội cổ đông bất thường 2017 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 30%, trong đó chào bán 20% cho cổ đông hiện hữu và 10% phát hành riêng lẻ. Đồng thời, cũng xin ý kiến cổ đông về việc để CTCP Đầu Tư Thành Thành Công (TTC) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu SCR.

* FTM: Ông Nguyễn Duy Chiến, Phó tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM – HOSE) đã không mua được bất kỳ cổ phiếu FTM nào trong tổng số 1,8 triệu cổ phiếu FTM đăng ký mua từ ngày 08/11 đến 06/12 theo phường thức thỏa thuận và khớp lệnh. Như vậy, ông Chiến hiện vẫn chỉ đang nắm giữ 2,75 triệu cổ phiếu FTM, tỷ lệ 5,48%.

* STG: Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (Gelex), công ty mẹ của CTCP Kho vận miền Nam (STG – HOSE) đã hoàn tất việc mua 3,2 triệu cổ phiếu STG theo phương thức thỏa thuận từ ngày 14/11 đến 08/12. Sau giao dịch, Gelex đã nâng sở hữu tại STG từ hơn 43,59 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51,03% lên 46,69 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 54,78%.

* FCN: Groudtech Holding Co., Ltd, cổ đông lớn của CTCP Fecon (FCN – HOSE) đã bán thoái vốn toàn bộ gần 3 triệu cổ phiếu FCN sở hữu, tương ứng tỷ lệ 5,72%. Giao dịch đã thực hiện trong ngày 11/12.

* KPF: Ông Đoàn Minh Tuấn, Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (KPF – HOSE) đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 1,59 triệu cổ phiếu KPF sở hữu, tương đương tỷ lệ 9,28%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 15/11 đến 08/12.

* TLG: Ngày 21/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 của CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 22/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/1/2018.

* DPM: Ngày 21/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 của Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 22/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/1/2018.

* DL1: Ông Bùi Pháp, cổ đông của CTCP Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai (DL1 – HNX) đã mua vào 1,5 triệu cổ phiếu DL1 trong ngày 06/12. Sau giao dịch, ông Pháp đã nâng sở hữu tại DL1 từ 4,75 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,69% lên 6,25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,18%, qua đó trở thành cổ đông lớn của DL1.

* FDT: Ngày 25/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017 của CTCP Fiditour (FDT – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 26/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/1/2018.

* DP3: Ngày 28/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017 của CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (DP3 – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 29/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/1/2018.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,008.87

5.79 (0.57%)

 
VNIndex 1,008.87 5.79 0.57%
HNX 148.93 1.23 0.82%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021