Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 13/11

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 13/11

(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 13/11 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* AGG: CTCP Quản lý và Đầu tư Trường Giang, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG – HOSE) đã mua vào hơn 1,37 triệu cổ phiếu AGG từ ngày 08/10 đến 06/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại AGG lên hơn 31,07 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 37,67%.

* SBT: CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (SBT – HOSE) thông qua việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi theo tỷ lệ 5,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/12/2020.

* GAB: Ông Trịnh Văn Quyết, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (GAB – HOSE) đã mua vào hơn 1,17 triệu cổ phiếu GAB trong 2 ngày 05 và 05/11. Sau giao dịch, ông Quyết đã nâng sở hữu tại GAB lên 7,05 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51,09%.

* MWG: Ông Trần Huy Thanh Tùng, Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG – HOSE) đã bán ra hơn 3,03 triệu cổ phiếu MWG trong ngày 11/11 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Tùng đã giảm sở hữu tại MWG xuống còn hơn 3,54 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,78%.

* VPD: Ngày 19/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (VPD – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 20/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/12/2020.

* BCM: Ngày 25/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (BCM – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 26/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/12/2020.

* KSB: Evli Emerging Frontier Fund, cổ đông lớn của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Thuận (KSB – HOSE) đã bán ra 280.000 cổ phiếu KSB trong ngày 05/11. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại KSB xuống còn 2,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,68%.

* APH: CTCP Tập đoàn Nhựa An Phát Holdings (APH – HOSE) thông qua việc chuyển nhượng 1,1 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Nhựa Hà Nội theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công APH sẽ giảm sở hữu tại Nhựa Hà Nội xuống còn 17,9 triệu cổ phần, tỷ lệ 51,97%.

* DHM: Ông Dương Hữu Hiếu, Tổng giám đốc CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (DHM – HOSE) đã mua vào 1 triệu cổ phiếu DHM từ ngày 28/11 đến 11/11 theo phương thức khớp lệnh.

* ANV: Ngày 03/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2019 của CTCP Nam Việt (ANV – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 04/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/12/2020.

* IDJ: Ngày 16/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 17/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/11/2020.

* STC: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty mẹ của CTCP Sách và Thiết bị Trường học tại TP.HCM (STC – HNX) đăng ký bán hơn 427.000 cổ phiếu STC trong ngày 25/11 theo phương thức ngoài hệ thống. Hiện tại, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang nắm giữ hơn 2,96 triệu cổ phiếu STC, tỷ lệ 52,54%.

* VIX: CTCP Tư vấn quản lý và Đầu tư Đỏ, cổ đông lớn của CTCP Chứng khoán VIX (VIX – HNX) đã mua vào hơn 888.000 cổ phiếu VIX trong ngày 09/11. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại VIX lên hơn 9,09 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,12%.

* V12: Ngày 23/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Xây dựng số 12 (V12 – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 24/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/12/2020.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,014.32

5.45 (0.54%)

 
VNIndex 1,014.32 5.45 0.54%
HNX 150.8 0.0 0.0%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021