Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/11

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/11

(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/11 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* HCM: Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC), cổ đông lớn của CTCP Chứng khoán TP.HCM (HCM – HOSE) đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu HCM từ ngày 13/11 đến 27/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại HCM xuống còn 62,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 20,43%.

* FMC: Ông Mã Ích Hưng, Phó tổng giám đốc CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC – HOSE) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu FMC từ ngày 12/11 đến 11/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Hưng sẽ giảm sở hữu tại FMC xuống chỉ còn hơn 62.800 cổ phiếu.

* LBM: Ngày 16/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020 của CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 17/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 02/12/2020.

* CKG: Ông Nguyễn Thanh Hồng, Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CKG – HOSE) đăng ký bán 210.000 cổ phiếu CKG từ ngày 12/11 đến 30/11 theo phương thức khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Hồng sẽ giảm sở hữu tại CKG xuống còn hơn 315.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,6%.

* KSB: CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (SKB – HOSE) thông báo phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ESOP. Thời gian thực hiện trong tháng 11/2020.

* LIX: Ngày 23/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức 2020 của CTCP Bột giặt LIX (LIX – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 24/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 07/12/2020.

* TCL: Pyn Elite Fund (Non-Ucits), cổ đông lớn của CTCP Đại lý Giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (TCL – HOSE) đã bán ra hơn 219.000 cổ phiếu TCL trong ngày 04/11. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại TLC xuống còn hơn 1,35 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,48%.

* DTT: Ông Lê Quang Hiệp, Chủ tịch HĐQT CTCP Kỹ nghệ Đô Thành (DTT – HOSE) chỉ mua được hơn 18.400 cổ phiếu DTT trong tổng số 100.000 cổ phiếu DTT đăng ký mua từ ngày 07/10 đến 06/11 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Hiệp đã nắm giữ hơn 1,17 triệu cổ phiếu DTT, tỷ lệ 14,35%.

* NNC: Ngày 09/11, HĐQT CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC – HOSE) thông qua việc trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 50% (cổ tức còn lại 2019 là 19%, cổ tức còn lại các năm trước 2% và cổ tức lấy từ quỹ đầu tư phát triển chuyển sang 11%). Bên cạnh đó, NNC cũng thông báo tạm ứng cổ tức 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 18%, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 30/11/2020 và thanh toán bắt đầu từ ngày 15/12/2020.

* ANV: Ngày 03/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2019 của CTCP Nam Việt (ANV – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 04/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/12/2020.

* IDJ: Ngày 16/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 17/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/11/2020.

* PVS: HĐQT Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS – HNX) thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 23/11/2020 và và thanh toán bắt đầu từ 24/12/2020.

* HJS: Ngày 24/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2019 của CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 25/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/12/2020.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021