Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/9

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/9

(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/9 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

*AMD: HĐQT CTCP Đầu tư AMD Group (AMD – HOSE) thông qua chủ trương tăng vốn góp tại CTCP AMD Smart bằng việc nhận chuyển nhượng thêm 470.000 cổ phần, nâng tổng số cổ phần nắm giữ lên 980.000 cổ phần, tương đương 98% vốn của AMD Smart (giá trị 9,8 tỷ đồng). Thời hạn nhận chuyển nhượng trong tháng 9 này.

*TSC: Đến hết ngày 28/8, CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC – HOSE) đã hoàn tất việc chào bán hơn 73,824 triệu cổ phiếu ra công chúng và thu ròng 738 tỷ đồng. Sau phát hành, TSC có duy nhất 01 cổ đông lớn là CTCP Đầu tư F.I.T (FIT) với tỷ lệ sở hữu đạt 58,82%, tương đương gần 86,84 triệu cổ phiếu TSC.

*HBC: HĐQT CTCP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC – HOSE) đã thông qua việc phát hành 1 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) với giá 10.000 đồng/CP trong quý IV năm nay.

*LCG: BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2015 của CTCP Licogi16 (LCG - HOSE) cho thấy, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 28,14 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/6/2015 là 14,80 tỷ đồng. Đồng thời, LCG đã sử dụng số tiền gần 263,4 tỷ đồng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Do đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thực tế (không xử lý lỗ) tại thời điểm 30/6/2015 là -248,587 tỷ đồng. HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu LCG và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu LCG sau khi có BCTC hợp nhất kiểm toán 2015.

*MDG: Theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2015 của CTCP Miền Đông (MDG – HOSE), lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 0,46 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 30/6/2015 là 1,96 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo BCTC kiểm toán 2014, MDG đã sử dụng hơn 40,3 tỷ đồng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Do đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thực tế (không xử lý lỗ) tại thời điểm 30/6/2015 là - 38,34 tỷ đồng. HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu MDG và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu MDG sau khi có BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015.

*SFC: HĐQT CTCP Nhiên liệu Sài Gòn (SFC – HOSE) dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 23/9 để tiến hành chi trả tổng cộng 15% cổ tức bằng tiền mặt, trong đó cổ tức 2014 là 5% và tạm ứng cổ tức 2015 là 10%.

*HPG: Private Equity New Markets II K/S đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG – HOSE) từ 11/9 đến 9/10 để tái cơ cấu danh mục, qua đó sẽ giảm sở hữu từ 21.123.593 cổ phiếu (tỷ lệ 2,882%) về còn 19.123.593 cổ phiếu (tỷ lệ 2,609%).

*VHG: Ông Nguyễn Thắng Lợi, Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư cao su Quảng Nam (VHG – HOSE) đã bán 2.250 cổ phiếu VHG tại ngày 6/8/2015 nhưng không công bố thông tin.

*TTP: Từ 1/9 đến 7/9, ông Lê Thanh Hải, Thành viên HĐQT CTCP Bao bì nhựa Tân Tiến (TTP – HOSE), đã mua được gần 1,7 triệu cổ phiếu TTP như đăng ký, nên tăng sở hữu lên thành 1.710.890 cổ phiếu (tỷ lệ 11,41%).

*HSG: CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG – HOSE) đăng ký bán toàn bộ 4.477.692 cổ phiếu quỹ đang nắm giữ với giá từ 36.000-44.000 đồng/CP nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/9 đến 16/10 bằng phương thức thỏa thuận.

*PNC: CTCP Văn hóa Phương Nam (PNC – HOSE) dự kiến ngày 2/10 sẽ tiến hành ĐHĐCĐ bất thường để thảo luận và thông qua những nội dung chưa được ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua. Đồng thời, thảo luận và xem xét các đề nghị của nhóm cổ đông theo nội dung đơn yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bất thường đề ngày 29/7.

*SVC: CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC – HOSE) quyết định chốt danh sách cổ đông vào ngày ngày 25/9, để đến ngày 21/10 tiến hành chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền theo tỷ lệ 12%.

*CMX: BCTC soát xét bán niên 2015 của CTCP Chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (CMX – HOSE), lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 15,53 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/6/2015 là -76,93 tỷ đồng. Như vậy, CMX vẫn còn lỗ lũy kế và chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo do lỗ. Ngoài ra, từ đầu năm 2015 đến nay, CMX không vi phạm quy định về công bố thông tin, vậy CMX đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo do vi phạm quy định về công bố thông tin. Do đó, HOSE đưa cổ phiếu CMX ra khỏi diện cảnh báo dovi phạm quy định về công bố thông tin và tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo do lỗ. HOSE sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu CMX sau khi có BCTC Kiểm toán 2015.

*BGM: ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 lần đầu ngày 7/9/2015 của CTCP Khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang (BGM – HOSE) đã không thành công do chỉ có 50,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, không đủ theo quy định. Do đó, BGM sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 vào ngày 22/9 tới. Nội dung họp để thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

 * SDA: Ông Nguyễn Thiện Mỹ, Phó tổng giám đốc CTCP SIMCO Sông Đà (SDA – sàn HNX) đăng ký bán 58.000 cổ phiếu nhưng đã không bán cổ phiếu nào di đã thu xếp được nhu cầu tài chính cá nhân trong thời gian đăng ký bán cổ phiếu. Sau giao dịch, ông Mỹ vẫn nắm nguyên 59.342 cổ phiếu SDA, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,45%.

* DC4: Từ ngày 10/9 đến ngày 9/10, ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT CTCP DIC số 4 (DC4 – sàn HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu DC4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Trước đó, ông Thắng đã đăng ký mua 100.000 cổ phiếu DC4 nhưng chỉ mua 50.000 cổ phiếu do bận công tác. Hiện ông Thắng đang nắm giữ 512.753 cổ phiếu DC4, tương ứng tỷ lệ sở hữu 9,77%.

* HUT: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, tổ chức có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thúy, Ủy viên HĐQT CTCP Tasco (HUT – sàn HNX) đăng ký bán toàn bộ 101.500 cổ phiếu HUT theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 15/9 đến ngày 14/10.

* DXP: Bà Bùi Thị Bích Liên, Thành viên ban kiểm soát CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP – sàn HNX) đăng ký bán toàn bộ 12.000 cổ phiếu DXP. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 14/9 đến ngày 13/10.

* DPC: Bà Hà Thị Trang, vợ ông Đinh Cưu, Phó giám đốc, Ủy viên HĐQT CTCP Nhựa Đà Nẵng (DPC – sàn HNX) đã bán xong toàn bộ 8.100 cổ phiếu DPC. Sau giao dịch, bà Trang nắm giữ 0 cổ phiếu DPC.

* SAF: Nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân, ông Lưu Quang Huy, con bà Phạm Thị Thu Hồng, Tổng giám đốc CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO (SAF – sàn HNX) đăng ký bán 35.000 cổ phiếu trong tổng số 48.685 cổ phiếu SAF nắm giữ. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 15/9 đến ngày 14/10.

* CEO: Ông Bùi Đức Thuyên, Thành viên ban kiểm soát CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO – sàn HNX) đăng ký bán 129.361 cổ phiếu trong tổng số 258.723 cổ phiếu CEO theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 10/9 đến ngày 9/10.

* MCF: Công ty TNHH MVT Tổng công ty Lương thực miền Nam đã điều động và bổ nhiệm ông Lê Hoàng Nhữ, Tổng giám đốc CTCP Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (MCF – sàn HNX) đến nhận chức vụ Giám đốc Công ty Bột mì Bình Đông. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2015.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,168.69

4.48 (0.38%)

 
VNIndex 1,168.69 4.48 0.38%
HNX 235.92 -4.35 -1.84%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%