Sự kiện chứng khoán đáng chú ý cuối tuần

(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý cuối tuần về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

*BCI: Từ 2/4 đến 6/6, Amersham Industries Ltd, cổ đông lớn CTCP Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCI – sàn HOSE), đã bán ra 728.100 cổ phiếu BCI, làm giảm sở hữu từ 8.651.251 cổ phiếu, tỷ lệ 11,97%, xuống còn 7.923.151 cổ phiếu, tỷ lệ 10,96%.

 

*TPC: Ngày 17/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 14% của CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (TPC – sàn HOSE). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19/6. Thời gian thanh toán từ ngày 5/7.

 

*FPT: CTCP FPT (FPT – sàn HOSE) đã phát hành thành công 1.352.922 cổ phiếu ESOP cho 89 người lao động trong Công ty. Ngày phát hành là ngày 3/6. FPT hiện chưa công bố ngày giao dịch số cổ phiếu này do cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong 03 năm kể từ ngày phát hành. Hiên tại, tổng số cổ phiếu của FPT là trên 275,2 triệu đơn vị.

 

*BIC: Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIC – sàn HOSE) đã bán thành công 1 triệu cổ phiếu quỹ với giá giao dịch bình quân 9.200 đồng/cp. Giao dịch được thực hiện tại ngày 4/6 bằng hình thức thỏa thuận lô lớn, trị giá 9,2 tỷ đồng. Sau giao dịch này, BIC không còn cổ phiếu quỹ nào.

 

*BMP: HĐQT CTCP Nhựa Bình Minh (BMP – sàn HOSE) thống nhất việc chia cổ tức 2012 bằng tiền theo tỷ lệ 20% và bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 30% hay 10:3 (tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới).

Để trả cổ tức bằng cổ phiếu, BMP dự kiến phát hành 10.495.065 cổ phiếu, giá trị theo mệnh giá gần 105 tỷ đồng. Nguồn phát hành từ lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2012 theo BCTC đã kiểm toán. Cổ phiếu phát hành được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Cổ phiếu được phân phối trong vòng 45 ngày kể từ ngày được UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo. Tổ chức tư vấn là Chứng khoán Bảo Việt.

 

*ITD: Ngày 29/5, Vietnam Investment Ltd, cổ đông lớn CTCP Công nghệ Tiên Phong  (ITD – sàn HOSE), đã bán ra 115.920 cổ phiếu ITD, làm giảm sở hữu từ 1.181.601 cổ phiếu, tỷ lệ 9,25% vốn, xuống còn 1.065.681 cổ phiếu, tỷ lệ 8,35% vốn.

 

*DTL: Bà Nguyễn Thanh Loan, con ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Chủ tịch HĐQT CTCP Đại Thiên Lộc (DTL – sàn HOSE) đã bán 9.000 cổ phiếu DTL vào ngày 3/06/2013 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021