Sử dụng hạn mức thấu chi để thanh toán trên tài khoản thanh toán

Sử dụng hạn mức thấu chi để thanh toán trên tài khoản thanh toán

(ĐTCK) Tôi có được sử dụng hạn mức thấu chi để thực hiện dịch vụ thanh toán trên tài khoản thanh toán? Bên cạnh đó, tôi có thể trả vào tài khoản thấu chi để làm dương tài khoản bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian được cấp hạn mức thấu chi, liệu có được phép?

Đến cuối thời hạn cấp hạn mức, khách hàng phải trả nợ toàn bộ dư nợ để số dư tài khoản thấu chi ≥ 0, thông tin này có chính xác? Cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán, có phải là một phương thức cho vay được áp dụng trong hoạt động cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh?

Khách hàng vay mua ô tô có phải mua bảo hiểm vật chất cho chiếc xe tại công ty bảo hiểm do ngân hàng cho vay chỉ định mà không được lựa chọn?

Trả lời:

Khách hàng chỉ được sử dụng hạn mức thấu chi để thực hiện dịch vụ thanh toán trên tài khoản thanh toán.

Khách hàng có thể trả vào tài khoản thấu chi để làm dương tài khoản bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian được cấp hạn mức thấu chi.

Đến cuối thời hạn cấp hạn mức, khách hàng phải trả nợ toàn bộ dư nợ để số dư tài khoản thấu chi ≥ 0.

Cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán là một phương thức cho vay được áp dụng trong hoạt động cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh

Khách hàng vay mua ô tô phải mua bảo hiểm vật chất cho chiếc xe tại công ty bảo hiểm do khách hàng lựa chọn, ngân hàng không được chỉ định công ty bán bảo hiểm

Tin bài liên quan

VNIndex

999.74

-0.2 (-0.02%)

 
VNIndex 999.74 -0.2 -0.02%
HNX 147.49 -0.6 -0.41%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021