STV: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

 

Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam (STV - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  09/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Khu CN-CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

- Nội dung lấy ý kiến:  Xem xét, thảo luận và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

2. Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Ngày thanh toán: Ngày 01/04/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính - kế toán, Công ty cổ phần Chế tác Đá Việt Nam – Khu công nghiệp – Công nghệ cao, khu CNC Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – Thạch Thất – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 01/04/2016 và xuất trình bản chính chứng minh thư nhân dân.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%