STS: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

 

CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (STS – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 12/06/2015.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân thuận Đông, Quận 7, TP. HCM.

- Nội dung họp: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2013-2018)

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%