STP điều chỉnh lợi nhuận năm 2011 xuống còn 25 tỷ đồng

STP điều chỉnh lợi nhuận năm 2011 xuống còn 25 tỷ đồng

(ĐTCK-online) Nghị quyết HĐQT CTCP Công nghiệp thương mại Sông Đà (mã STP) vừa thông qua ước tính thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh quý III/2011 với 67,9 tỷ đồng doanh thu và 6,98 tỷ đồng LNTT.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, doanh thu bán hàng ước đạt 220,165 tỷ đồng (đạt 98% kế hoạch), LNTT ước đạt 18,26 tỷ đồng (đạt 46% kế hoạch). Quý IV/2011, Công ty đặt kế hoạch 62,2 tỷ đồng doanh thu và 7 tỷ đồng LNTT. Như vậy, SDP đã điều chỉnh chỉ tiêu LNTT cả năm xuống còn trên 25 tỷ đồng, thay vì 40 tỷ đồng  đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/4/2011.

 

Cũng theo Nghị quyết HĐQT, STP sẽ tạm hoãn kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 213,5 tỷ đồng.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%