STK: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (8%)

CTCP Sợi Thế Kỷ (STK - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2018

Lý do và mục đích : Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

Ngày thực hiện: 13/07/2018

Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu sẽ nhận cổ tức tại Chi nhánh Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ, Đường số 8, KCN Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh từ ngày 13/07/2018 và xuất trình CMND/GCNSH để nhận cổ tức.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%