STK: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ

Mã chứng khoán: STK

Mã ISIN: VN000000STK5

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2021

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Ngày thực hiện: Dự kiến từ ngày 08/12/2021 đến ngày 29/12/2021

- Địa điểm thực hiện: tại Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ, địa chỉ: Đường số 8, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.

- Nội dung ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua việc sử dụng nguồn cổ phiếu Quỹ để phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP)

VNIndex

1,442.79

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,442.79 0.0 0.0%
HNX 407.53 -1.78 -0.44%
UPCOM 107.84 0.37 0.34%