STD: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền (10%)

STD: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền (10%)


CTCP Bia - Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô (STD - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2020

- Lý do và mục đích: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 22/01/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: TCPH sẽ tiến hành lập các thủ tục chuyển khoản cho Người sở hữu đã đăng ký số tài khoản hoặc Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính CTCP Bia - Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/01/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân (bản chính), sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (bản chính) và giấy ủy quyền có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp không phải là chủ sở hữu đến nhận cổ tức).

VNIndex

941.12

-2.57 (-0.27%)

 
VNIndex 941.12 -2.57 -0.27%
HNX 140.21 -0.67 -0.48%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%