ST8: Ngày GDKHQ Chi trả cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu

 

Công ty cổ phần Siêu Thanh (ST8 – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu

a. Chi trả cổ tức bằng tiền

 - Tỷ lệ thực hiện: 10% cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 18/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Siêu Thanh -20A Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

b. Trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện:  10:2 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu phát hành được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ, thập phân (nếu có) sẽ bị hủy.

- Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 498 cổ phiếu ST8 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện thì nhà đầu tư A nhận được 99,6 cổ phiếu. Tuy nhiên, theo phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ phần lẻ thập phân 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy. Như vậy thực tế cổ đông A sẽ nhận được 99 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại CTCP Siêu Thanh -20A Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%