SST: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền (273,26%)

CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền (SST - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 273,26%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 27.326 đồng)

- Thời gian thực hiện: 22/12/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền, Địa chỉ: Khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long bắt đầu từ ngày 22/12/2021 và xuất trình các giấy tờ theo quy định.

VNIndex

1,438.94

-13.9 (-0.97%)

 
VNIndex 1,438.94 -13.9 -0.97%
HNX 421.21 -24.13 -5.73%
UPCOM 109.36 -2.86 -2.61%