SSM: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và Tạm ứng cổ tức năm 2013 và trả cổ tức còn lại năm 2012 bằng tiền (14,47%)

CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM (SSM- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và Tạm ứng cổ tức năm 2013 và trả cổ tức còn lại năm 2012 bằng tiền

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Chế tạo Kết cấu Thép VNECO.SSM, đường số 9, khu CN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

2. Tạm ứng cổ tức năm 2013 và trả cổ tức còn lại năm 2012 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 14,47%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.447 đồng)

Trong đó:

+ Tạm ứng cổ tức năm 2013: 14%/cổ phiếu

+ Trả cổ tức còn lại năm 2012: 0,47%/cổ phiếu

- Thời gian thực hiện: 15/05/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty, đường số 9, khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/05/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

995.05

-8.03 (-0.81%)

 
VNIndex 995.05 -8.03 -0.81%
HNX 146.55 -1.16 -0.79%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021