SSM: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và Tạm ứng cổ tức năm 2013 và trả cổ tức còn lại năm 2012 bằng tiền (14,47%)

CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM (SSM- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và Tạm ứng cổ tức năm 2013 và trả cổ tức còn lại năm 2012 bằng tiền

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Chế tạo Kết cấu Thép VNECO.SSM, đường số 9, khu CN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

2. Tạm ứng cổ tức năm 2013 và trả cổ tức còn lại năm 2012 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 14,47%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.447 đồng)

Trong đó:

+ Tạm ứng cổ tức năm 2013: 14%/cổ phiếu

+ Trả cổ tức còn lại năm 2012: 0,47%/cổ phiếu

- Thời gian thực hiện: 15/05/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty, đường số 9, khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/05/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%