SSC: Ngày GDKHQ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2014 (20%)

CTCP Giống cây trồng Miền Nam (SSC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2014.

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

- Thời gian thực hiện: 24/07/2015.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán  đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu từ ngày 24/07/2015 và xuất trình CMND, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp làm thủ tục thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%