SRF: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2013

(ĐTCK)
CTCP kỹ nghệ lạnh ( SRF – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến: 8h00 ngày 28/03/2014

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

- Nội dung họp:

• Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và tỷ lệ chia cổ tức, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;

• Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013 và nhiệm kỳ 2009-2013;

• Báo cáo của Ban kiểm soát 2013 và nhiệm kỳ 2009-2013;

• Kế hoạch kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh 5 năm 2014-2018;

• Đề cử, ứng cử và bầu Hội đồng quản và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018;

• Các vấn đề khác

Tin bài liên quan

VNIndex

943.82

-0.6 (-0.06%)

 
VNIndex 943.82 -0.6 -0.06%
HNX 140.44 0.11 0.08%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%