SRC : Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt ( 15%)

 

 Công ty cổ phần cao su Sao Vàng (SRC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thực hiện: 25/12/2015

-  Địa điểm thực hiện: chưa có thông báo

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký:  người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 25/12/2015 và phải xuất trình Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Sổ chứng nhận cổ phần, trường hợp nhận thay phải có ủy quyền hợp pháp.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%