SRB: CTCP tập đoàn Sara (HNX)

SRB: CTCP tập đoàn Sara (HNX)


- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn SARA, Km số 2 – Đại lộ V.I Lênin – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An

VNIndex

921.57

2.49 (0.27%)

 
VNIndex 921.57 2.49 0.27%
HNX 135.65 1.28 0.94%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%