SQC: quý I lãi 100 triệu đồng

SQC: quý I lãi 100 triệu đồng

(ĐTCK) Báo cáo tài chính CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC) cho thấy, trong quý I/2013, Công ty đạt 77 tỷ đồng doanh thu, 8,842 tỷ đồng lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ, 100 triệu đồng lợi nhuận sau thuế.

Đây là kết quả kinh doanh rất thấp so với quy mô vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng và kết quả kinh doanh cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, quý I/2012, Công ty đạt doanh thu 150,66 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 41,8 tỷ đồng.

Theo giải trình của SQC, kết quả kinh doanh sụt giảm là do Công ty chịu ảnh hưởng của việc giá bán các sản phẩm từ titan trên thế giới giảm mạnh, trong khi chi phí đầu vào lại tăng do giá xăng dầu, giá điện tăng. Tại thời điểm 31/3/2013, SQC có 16,843 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, 148 tỷ đồng phải thu ngắn hạn, 239 tỷ đồng hàng tồn kho. Tài sản của Công ty tập trung chủ yếu vào đầu tư tài sản cố định, đầu tư dài hạn. Vay nợ của SQC rất thấp, chủ yếu gồm 230 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn.

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021