SPM: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015

 

Công ty cổ phần S.P.M (SPM – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 26/6/2015 đến 03/7/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Nhà máy SPM, Lô 51, đường số 2, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp.HCM

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; Kế hoạch kinh doanh năm 2015; Định hướng phát triển các năm tiếp theo; Phương án chia cổ tức 2013, 2014.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%