SPH: Ngày GDKHQ Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền (4,5%)

 

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (SPH – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2015

- Lý do và mục đích:  Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:  4,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)

- Thời gian thực hiện:  19/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kinh tế Tài chính, văn phòng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội, số 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ bắt đầu từ ngày 19/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân (hộ chiếu).

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%