SPC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015

 

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015

1.     Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

a.  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
b.  Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 08/04/2016 (Công ty sẽ thông báo ngày tổ chức chính thức trong thư mời họp ĐHCĐ).
c.  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, địa chỉ: KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp. HCM.
d.  Nội dung họp: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, biểu quyết để thông qua kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2016 và một số tờ trình liên quan hoạt động năm 2016
2.     Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015:

a.     Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
b.     Ngày thanh toán: 30/03/2016
c.     Địa điểm thực hiện:
-     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
-     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, địa chỉ: KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp. HCM vào các ngày làm việc trong tuần, từ ngày 30/03/2016. Khi đi mang theo Chứng minh nhân dân và Sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền bản gốc, Sổ cổ đông và chứng minh nhân dân.

VNIndex

957.9

8.0 (0.84%)

 
VNIndex 957.9 8.0 0.84%
HNX 141.15 0.29 0.21%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%