SPC: CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn (UpCOM)

SPC: CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn (UpCOM)


- Thời hạn thực hiện: dự kiến ngày 25/04/2014 (Công ty sẽ thông báo ngày tổ chức chính thức trong thư mời họp ĐHCĐ).

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại văn phòng Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, địa chỉ: KP.1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%