“Sóng thần nghệ thuật công cộng” tại Hàn Quốc

(ĐTCK) COEX Square tại Seoul là nơi có màn hình quảng cáo lớn nhất ở Hàn Quốc, hiện đóng vai trò là “bể chứa" cho một con sóng khổng lồ, được mô phỏng chuyển động liên tục bằng máy tính.

Tác giả Ngọc Tuấn