Sợi Thế Kỷ trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu

Sợi Thế Kỷ trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu

(ĐTCK-online) Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2011 của CTCP Sợi Thế Kỷ đã thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2010. Theo đó, cổ đông sẽ được trả cổ tức theo tỷ lệ 15% trên vốn điều lệ hiện tại, thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2011.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010, Công ty đạt doanh thu 505,96 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 83,12 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 78,34 tỷ đồng. Năm 2011, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 838,68 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 93,86 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức không thấp hơn 15% bằng cổ phiếu.

Trong năm 2010, Công ty đã thực hiện phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ lên 201 tỷ đồng. Công ty dự kiến niêm yết cổ phiếu trên HOSE trong năm 2011.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021